Datrysiad

Ardal Breswyl

Offer ymladd tân, goleuadau, cartref

Adeiladau cyhoeddus, ysgolion, lleoedd masnachol

Offer ymladd tân, conditi aer gwrthdröydd

Diwydiannol a mwyngloddio, porthladdoedd, safleoedd adeiladu

Peiriannau malu cerrig, gwregysau cludo, pil

Gweithgynhyrchu llongau a cheir

Weldio robot, weldio trydan, ffugio

Tecstilau

Trosi amledd, rectifi gwrth-gyfredol

Meteleg

Trosi amledd, rectifi gwrth-gyfredol

Ynni newydd

Cynhyrchu pŵer ffotofoltäig, pŵer gwynt gen

Rheilffordd

Metro, rheilffordd ysgafn, tram, trên trydan