Ardal Breswyl

Trosolwg

Math o lwyth:

Teledu, oergelloedd, tymheru, cypyrddau diheintio, peiriannau golchi llestri, poptai microdon yn ogystal â chynhyrchion electronig cyfrifiadur personol. Gyda'r safonau byw cynyddol, mae defnydd trydan preswylwyr wedi cynyddu'n sydyn. Yn enwedig yng nghyfnod brig yr haf, mae'r llwyth anwythol preswyl yn codi'n sydyn, ac mae'r cerrynt adweithiol gofynnol yn cynyddu'n sydyn.

Datrysiad wedi'i fabwysiadu:

Yn wyneb absenoldeb harmonigau yn y gymuned neu'r cynnwys harmonig bach (THDi≤20%), dylid gosod gosod cynhwysydd pŵer foltedd isel cyfun deallus yn ystafell dosbarthu pŵer foltedd isel y gymuned ar gyfer iawndal pŵer adweithiol dwys (datrysiad 1) .

Ar gyfer presenoldeb harmonigau yn y gymuned ond heb fod yn uwch na'r safon (THDi≤40%), gosod cynhwysydd pŵer foltedd isel gwrth-harmonig cyfun deallus yn ystafell dosbarthu pŵer foltedd isel y gymuned ar gyfer iawndal pŵer adweithiol dwys (datrysiad 2).

Cyfeirnod lluniadu cynllun

1591166391990247

Achos cwsmer

1598579931973690